Wiza i pozwolenie na pracę | Podróże i kultura Meksyku

Wiza i pozwolenie na pracę

Urszula Rapacz
28 sierpnia 2016

Przepisy migracyjne stanowią nie lada wyzwanie dla każdego obcokrajowca. Zezwolenie na pobyt stały i czasowy, warunki uzyskania pozwolenia na pracę oraz koszt wizy pracowniczej to kwestie najczęściej nurtujące Polaków wyjeżdżających do pracy w Meksyku. Wszelkie wątpliwości związane z prawnym uregulowaniem sytuacji zarobkowej emigrantów wyjaśnia Mgr Omar Villaseńor, adwokat współpracujący z Kancelarią LópezVelarde, Wilson, Hernández & Barhem. Kancelaria za darmo udziela Polakom porad prawnych!

wiza do Meksyku

Co to jest zezwolenie na pobyt czasowy (residencia temporal) i zezwolenie na pobyt stały (residencia permanente)?
Stary system formularzy migracyjnych FM1, FM2 i FM3 w 2013 roku został zlikwidowany i zastąpiony Zezwoleniem na Pobyt Stały i Zezwoleniem na Pobyt Tymczasowy z różnymi Statusami Migracyjnymi.
Rezydent Tymczasowy to osoba, która mieszkała w kraju jeden, dwa lub maksymalnie trzy lata.
Rezydent Stały to ten, kto mieszkał w kraju ponad cztery lata, posiadając status migracyjny pracowniczy, podróży służbowej lub inwestora, bądź mieszkał dwa lata w kraju pozostając w związku małżeńskim z obywatelem Meksyku.
Podsumowując, wszyscy cudzoziemcy muszą najpierw zostać rezydentami czasowymi, a dopiero po upływie określonego czasu (dwóch lub czterech lat, zależnie od danego przypadku) stają się rezydentami stałymi.

Jakie istnieją Statusy Migracyjne (Caracteristicas Migratorias)?
Mogą to być:
– pracownik
– pracownik graniczny
– turysta
– odwiedzający, prowadzący działalność nie przynoszącą dochodu (np. podróż służbowa lub student)
– rodzina (mąż/żona lub rodzina w Meksyku)
– uchodźca.

Czy jeśli wjadę do Meksyku na wizie turystycznej, mogę zmienić rodzaj mojej wizy po otrzymaniu oferty pracy?
Nie. Będziesz musiał wyjechać z kraju i stawić się w konsulacie po odbiór twojej nowej wizy (pracowniczej). Następnie wrócisz, wjeżdżając do kraju z nowym statusem migracyjnym.
Jeśli wjeżdżasz na wizie dla rodziny lub studenta, nie możesz podjąć pracy. Jednak status wizy może ulec zmianie bez konieczności opuszczania kraju, o ile otrzymasz ofertę pracy od firmy autoryzowanej do zatrudniania obcokrajowców.

Gdzie mogę załatwić Zezwolenie na Pobyt (residencia)?
Jeśli zatrudniająca cię firma znajduje się w Meksyku lub twój małżonek znajduje się w Meksyku, dokument ten emituje Narodowy Instytut Migracyjny Meksyku (Instituto Nacional de Migración en Mexico).
Natomiast, gdy do Meksyku wysyła cię firma mająca swoją siedzibę zagranicą, wizę wydaje Konsulat Meksyku w kraju twojego zamieszkania.

Jak uzyskać pozwolenie na pracę w Meksyku?
Żeby pracować w Meksyku i otrzymywać lokalne wynagrodzenie, musisz przed przyjazdem do Meksyku zostać zaproszony przez firmę, która posiada specjalne zaświadczenie, wydawane przez Narodowy Instytut Migracyjny.
Firma ta ubiega się o twoją wizę i kiedy zostanie ona zatwierdzona, wysyła ci decyzję tego Instytutu. Z otrzymaną decyzją stawiasz się w konsulacie w twoim kraju po odebranie wizy (jest ona wbijana do paszportu).
Istnieje także możliwość, że polska firma zaproponuje Ci pracę w Meksyku. Wówczas formalności są podobne, ale wszystko załatwia się w Polsce, w Konsulacie Meksyku. W tym przypadku będziesz mógł być rezydentem w Meksyku, ale nie będziesz otrzymywał pieniędzy w Meksyku, ponieważ wynagrodzenie będziesz otrzymywał na twoje konto bankowe, założone w Polsce. Jeśli firma będzie chciała płacić ci wynagrodzenie w Meksyku, będzie musiała otworzyć tam swoją filię lub oddział.

Mam wizę pracowniczą. Czy już mogę rozpocząć pracę?
Teoretycznie tak, ale musisz jeszcze wymienić twoją wizę pracowniczą, która znajduje się w paszporcie, na Kartę Tymczasowego Pobytu (tarjeta de residente temporal). Masz na to 30 dni od momentu wjazdu do kraju. Jeśli tego nie zrobisz, wiza straci ważność i będziesz musiał opuścić kraj oraz załatwiać wszystko od początku.

Ile kosztuje wiza pracownicza?
Koszt wydania wizy wynosi 35,00 USD lub ich ekwiwalent w walucie w kraju, w którym będzie wydana. Tę kwotę płacisz w konsulacie, w którym odbierasz wizę.
Pamiętaj, że będziesz musiał jeszcze zapłacić za wydanie Karty Tymczasowego Pobytu, kiedy będziesz już w Meksyku.

Ile kosztuje wydanie Karty Pobytu w Meksyku?
Te kwoty co roku się zmieniają. W 2016 roku obowiązuje następujący cennik*:
Karta Tymczasowego Pobytu na rok: $ 3596
Karta Tymczasowego Pobytu na dwa lata: $ 5389
Karta Tymczasowego Pobytu na trzy lata: $ 6825
Karta Stałego pobytu: $ 4383

* Kwoty zostały podane w meksykańskich pesos: 1 MXN ≈ 0,20 PLN

Czy jeśli już mam wizę, to mogę starać się o pobyt czasowy na cztery lata?
Nie. Zawsze pierwsze zezwolenie na pobyt musi być na rok. Potem możesz je przedłużyć o kolejny rok, dwa lata lub trzy.

Czy jeśli moim małżonkiem jest obywatel Meksyku, muszę czekać cztery lata, aby otrzymać zezwolenie na pobyt stały?
Nie. W tym przypadku muszą jedynie upłynąć dwa lata od momentu zamieszkania w kraju oraz dwa lata od daty zawarcia związku małżeńskiego (oba te warunki muszą zostać spełnione).
Dlatego osoby, które są rezydentami czasowymi w Meksyku i tam zawierają związek małżeński – po upływie dwóch lat mogą stać się stałymi rezydentami.

Czy posiadając zezwolenie na pobyt stały, już mogę podjąć pracę?
Nie zawsze. Na przykład, jeśli posiadasz zezwolenie na pobyt stały na podstawie więzi rodzinnych, nie możesz pracować. Okres rezydentury nie wpływa na prawo do podjęcia pracy. Możliwość podjęcia legalnego zatrudnienia uzależniona jest od statusu migracyjnego (caracteristica migratoria): aby móc pracować, powinieneś posiadać status pracowniczy.

Zapisz

Zapisz

Zapisz

Zapisz

Zapisz

Zapisz

Zapisz

Zapisz

Zapisz

Share Button

Komentarze

Podróżniczka bez granic. Pasjonatka kultury Meksyku i jego kontrastowości, specjalistka w krajach hiszpańskojęzycznych. Z zawodu coach i lider zespołu, project manager o przytomnym i analitycznym umyśle, tłumacz.

Urszula Rapacz

Wieści z Meksyku

zobacz wszystkie

Copyright©2016 Aztecas.eu
Wszelkie prawa zastrzeżone.

Blog o Meksyku, przewodnik online